o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o37.pdf
ประกาศโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ จัดซื้อจัดจ้.pdf
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2566.pdf