ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียนกอไร่ใหญ่

ที่ตั้ง 188 หมู่บ้าน ก่อไร่ใหญ๋ ถนน เลย - ด่านซ้าย หมู่ 1 ตำบล เสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

E-mail : koraiyai@loei1.go.th

website : https://www.koraiyai.loei1.go.th

โทร : ๐๘-๒๗๘๒๖๐๐

แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)