แนะนำอาคารเรียน

อาคารเรียน

ลำดับที่ 1

ป.1ฉ

สร้าง พ.ศ. 2506

อาคารเรียน

ลำดับที่ 2

ป.พิเศษ

สร้าง พ.ศ. 2499