โครงการกิจกรรม เดือนสิงหาคม

วันที่โพสต์: Sep 10, 2020 5:50:22 AM

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

นายมงคล ชูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ และโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓

การพัฒนาบุคลากร ครูวินัย ศรีบุรินทร์ ได้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารและการเรียนรู้ในโรงเรียน ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)