กำหนดการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: Jun 17, 2020 9:5:4 AM

โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่จะดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนในครั้งนี้ "โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่"