ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน

สรุปเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่

>> ปี 2563 ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่

เอกสารแนบ