สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563