O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564.pdf