ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน
      สรุปเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่
         >>  ปี 2563  ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่

เอกสารแนบĊ
โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย,
22 มิ.ย. 2563 02:23
Comments