ติดต่อเรา : Contact


โรงเรียนกอไร่ใหญ่  
ที่ตั้ง 188 หมู่บ้าน ก่อไร่ใหญ๋ ถนน เลย - ด่านซ้าย หมู่ 1 ตำบล เสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย  42000
E-mail : koraiyai@loei1.go.th
website : https://www.koraiyai.loei1.go.th
โทร : ๐๘๖-๒๔๑๐๗๒๖


                                                                                                                    แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)


โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่


Comments