โครงการกิจกรรมต่าง ๆ

โพสต์9 ก.ย. 2563 22:11โดยโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย
โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ นำโดย นายมงคล  ชูทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่และคณะครู พร้อมทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ในด้านทักษะวิชาการ กิจกรรมพัฒนาชุมชน และการดูแลเอาใจใส่ในด้านสุขภาพของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา  เก่ง ดี มีสุข 

Comments