โครงการกิจกรรม เดือนสิงหาคม

โพสต์9 ก.ย. 2563 22:50โดยโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย

๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๓

นายมงคล  ชูทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่  นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ร่วมลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่  และโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓  

การพัฒนาบุคลากร  ครูวินัย  ศรีบุรินทร์  ได้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารและการเรียนรู้ในโรงเรียน ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)


Comments