ติดต่อเรา

 
เลขที่  188 หมู่ที่ 1 บ้านกอไร่ใหญ่  ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  42000 โทร. 0815449649, 0876361398
E-mail:korairaiyai@loei1.go.th

โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่Comments