สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ  ปีงบประมาณ 2563สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2563

Ċ
โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย,
24 มิ.ย. 2563 09:23
Ċ
โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย,
24 มิ.ย. 2563 09:23
Comments