https://sites.google.com/a/loei1.go.th/koraiyai/ita/ita2563

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • กิจกรรมโครงการประจำเดือนกันยายน     นายมงคล  ชูทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่  และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่  ร่วมกับหน่วยงานองค์กรของภาครัฐ  และเอกชน  ร่วมจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ  เพ ...
  ส่ง 22 ก.ย. 2563 23:56 โดย โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย
 • โครงการกิจกรรม เดือนสิงหาคม ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๓ นายมงคล  ชูทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่  นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ร่วมลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2563 22:50 โดย โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย
 • โครงการกิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ นำโดย นายมงคล  ชูทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่และคณะครู พร้อมทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเร ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2563 22:11 โดย โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย
 • การให้บริการตรวจคัดกรองนักเรียน และบุคคลต่างๆที่มารับบริการ ภาพบรรยากาศ การคัดกรองนักเรียนโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ให้บริการตรวจคัดกรองนักเรียน และทายากันยุงให้แก่บุตรหลานในภาคเช้าก่อนเข้าเรียน ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2563 21:23 โดย โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย
 • กำหนดการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่จะดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนเตรียมความพร้อม ในการเป ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2563 11:11 โดย โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม

 • บทความไม่มีชื่อ วารสารประชาสัมพันธ์  ประจำเดือนกรกฏาคม  ๒๕๖๓
  ส่ง 17 ส.ค. 2563 03:18 โดย โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย
 • บทความไม่มีชื่อ
  ส่ง 22 ก.ค. 2563 20:50 โดย โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย
 • ภารกิจเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
  ส่ง 2 ก.ค. 2563 19:44 โดย โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

http://training.obec.go.th/#/Login
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2701
http://www.dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://203.159.157.29/set_index/
http://bobec.bopp-obec.info/
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น