https://sites.google.com/a/loei1.go.th/koraiyai/ita/ita2563

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • คำขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๔
  ส่ง 14 ธ.ค. 2563 19:22 โดย โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย
 • กิจกรรม เดือน พฤศจิกายน
  ส่ง 30 พ.ย. 2563 22:16 โดย โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย
 • กิจกรรมต่างๆ เดือนตุลาคม 2563
  ส่ง 2 พ.ย. 2563 20:22 โดย โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย
 • กิจกรรมโครงการประจำเดือนกันยายน     นายมงคล  ชูทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่  และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่  ร่วมกับหน่วยงานองค์กรของภาครัฐ  และเอกชน  ร่วมจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ  เพ ...
  ส่ง 22 ก.ย. 2563 23:56 โดย โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย
 • โครงการกิจกรรม เดือนสิงหาคม ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๓ นายมงคล  ชูทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่  นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ร่วมลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2563 22:50 โดย โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม

 • กรกฎาคม 2563 วารสารประชาสัมพันธ์  ประจำเดือนกรกฏาคม  ๒๕๖๓
  ส่ง 2 พ.ย. 2563 20:24 โดย โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย
 • ปฏิบัติตาม เพื่อความปลอดภัยของลูกหลานนักเรียน
  ส่ง 2 พ.ย. 2563 20:26 โดย โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย
 • ภารกิจเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
  ส่ง 2 ก.ค. 2563 19:44 โดย โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

http://training.obec.go.th/#/Login
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2701
http://www.dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://203.159.157.29/set_index/
http://bobec.bopp-obec.info/
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น